Koszyk:
0
0,00 
PL Polski
EN Angielski
RU Rosyjski
CS Czeski
DE Niemiecki
 • Polski
 • Angielski
 • Rosyjski
 • Czeski
 • Niemiecki
Koszyk:
0
0,00 

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SKLEPU INTERNETOWEGO RETRO 69

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://www.gaz69.eu

Sprzedającym jest RETRO 69 Łukasz Lewandowski, 70-772 Szczecin  ul. Gryfińska 74, posługujący się numerem NIP: PL9551888291 oraz numerem REGON: 811654283 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Bezpośredni kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu  (+48) 609 69 69 69 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej – retro69@onet.pl

 

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego wwwgaz69.eu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep Internetowy RETRO 69 (Sprzedawca) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gaz69.eu za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
 3. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego RETRO 69.
 4. Przedmiot Umowy – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego RETRO 69. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach Sklepu oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym RETRO 69 w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym RETRO 69.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 9. Strona – Usługodawca i Klient.
 10. Strona internetowa Sklepu RETRO 69 – każda strona bądź podstrona znajdująca się pod adresem www.gaz69.eu
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego RETRO 69, określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamówionych Produktów.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym RETRO 69 przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia. Sprzedający nieodpłatnie udostępnia Kupującym Regulamin pod adresem Sklepu Internetowego RETRO 69  https://www.gaz69.eu/regulamin/
 2. Sklep Internetowy RETRO 69 prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym RETRO 69 są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone na rynek polski w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy RETRO 69 w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego RETRO 69 są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny poszczególnych towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane przez Kupującego dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania niedoszłego zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.).
 7. W trakcie składania zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu (w formie e-mail), potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego lub na konto PayPal Sprzedającego (podane w potwierdzeniu zamówienia), albo natychmiast z momentem dokonania zamówienia, w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” dostępnej dla zamówień realizowanych wyłącznie z terytorium Polski i wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 10. Po zrealizowaniu zamówienia przez Sklep Internetowy RETRO 69, Klient otrzyma (w formie e-mail) potwierdzenie wysłania zamówienia wraz z numerem przesyłki.
 11. W indywidualnych przypadkach Sklep Internetowy RETRO 69 zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu wysyłki lub anulowania zamówienia, w sytuacji gdy oferowanych produkt został wyprzedany lub gdy na stanie Sklepu znajduje się ostatnia sztuka towaru, która w ocenie Sprzedawcy nie jest pełnowartościowa. W takiej sytuacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i zaproponuje wysyłkę zamówienia w późniejszym (precyzyjnie wskazanym) terminie. Jeżeli Klient zgodzi się na przesunięcie terminu, zamówienie zostanie wysłane w późniejszym terminie. W przeciwnym wypadku Sprzedawca anuluje zamówienie i dokona zwrotu wpłaty w pełnej wysokości.

 

§ 4 Warunki dostawy

 1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego. Taka forma odbioru musi zostać potwierdzona przez obsługę Sklepu, w odpowiedzi na zapytanie Klienta złożone za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
 3. Przesyłka z towarem zostanie wysłana zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu, w zależności od miejsca dostawy zamówienia:
  a) Przesyłki krajowe wysyłane do Polski (za pośrednictwem Poczty Polskiej ) – w terminie 24 godzin.
  b) Przesyłki zagraniczne wysyłane do Niemiec (za pośrednictwem DHL Deutche Post lub DHL POLAND) – w ciągu 5 dni roboczych.
  c) Pozostałe przesyłki zagraniczne (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub DHL POLAND) – w terminie 24 godzin.Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” lub przy wyborze opcji płatności poprzez PayPal. Przy wyborze opcji płatności „przelew bankowy” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Wysokość opłat uzależniona jest od miejsca dostawy, wagi zamówionego towaru oraz sposobu płatności. Wartość kosztów dostawy wyliczana jest indywidualne w podsumowaniu zamówienia, jeszcze przed zatwierdzeniem zamówienia przez Kupującego.

 

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub na indywidualny wniosek faktura VAT. Wniosek o wystawienie faktury VAT należy złożyć poprzez oznaczenie pola „Faktura” w podsumowaniu Zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem – przy odbiorze towaru wyłącznie na terenie Polski. Ponadto Sprzedawca przyjmuje płatności realizowane przelewem na konto bankowe lub przelewem online na konto PayPal.
 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 4. Płatności z tytułu złożonego zamówienia należy dokonać w przeciągu 48 godzin. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, Sprzedający ma prawo do anulowania przedmiotowego zamówienia.

 

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak potwierdzenia przez kuriera nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze, może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji Klienta w zakresie uszkodzenia lub niezgodności z ilością zamówionego towaru.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu pieniędzy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie o rezygnacji na piśmie lub za pośrednictwem poczty email na adres retro69@onet.pl
 2.  Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje w terminie 14 dni – podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany w pełni kompletny i nie będzie nosił śladów używania.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar wraz z dokumentem zakupu należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy – RETRO 69 Łukasz Lewandowski 70-772 Szczecin ul. Gryfińska 74 (Polska).
 5. Sprzedawca ma 14 dni od daty otrzymania rezygnacji,  na ustosunkowanie się do zawartej w nim treści. Po upływie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, zwrot uważa się za rozpatrzony pozytywnie, chyba że sprzedawca ustosunkował się do treści przedmiotowego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia, zwrot kwoty przedmiotu zamówienia następuje w terminie 14 dni na wskazany rachunek bankowy podany przez konsumenta lub przelewem online na konto PayPal, z którego pierwotnie Kupujący dokonał zapłaty.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
  Reklamacja może zostać złożona w ciągu 2 lat od wydania towaru Klientowi będącym konsumentem,  przy czym nie później niż 2 miesiące od chwili gdy towar wykazał swoją wadliwość.
  Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail retro69@onet.pl lub drogą pocztową na adres:  RETRO 69 Łukasz Lewandowski, 70-772 Szczecin  ul. Gryfińska 74 (Polska).
 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w Sklepie Internetowym RETRO 69. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia.
 3. W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.
 5. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku lub normalnego zużycia.
 7. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sklepu Internetowego RETRO 69 w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  Zakup produktów dostępnych w Sklepie Internetowym RETRO 69 oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz plików cookies dostępne są pod adresem Sklepu Internetowego RETRO 69  https://www.gaz69.eu/polityka-prywatosci/

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta
 9. Data opublikowania regulaminu 10 kwietnia 2024 r.